A čo hovorí zákon?

Štátne symboly Slovenskej republiky, medzi ktoré patrí aj štátna vlajka sa môžu vyobrazovať, zhotovovať a používať len spôsobom ustanoveným zákonom Národnej rady Slovenskej republiky o štátnych symboloch SR a ich používaní. 
Štátne orgány ustanovizne a orgány územnej samosprávy používajú štátnu vlajku pri príležitosti štátnych sviatkov a dní významných pre štát. Štátne orgány SR ňou označujú budovy, v ktorých sídlia aj mimo týchto príležitostí.
Štátna vlajka sa nesmie používať poškodená ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice.
Na štátnej vlajke ani na stožiari sa neumiestňujú nijaké ozdoby, nápisy, vyobrazenia, stuhy a podobne.

Ľudovo povedané: Vlajka veje z ľava do prava a zástava visí zhora dole.
Pre zvislé (zhora-dole) vlajkovanie na stožiari použite zástavu, biely pruh bude vľavo.
Pre vodorovné vlajkovanie na stožiari alebo fasádnej žrdi použite vlajku.

Na fasádnu žrď patrí vlajka v štandardnom pomere strán 2:3, nikdy nie zástava.

Pre zvislé vyvesenie na stožiar použite zástavu, nie vlajku.

Pozor, aby boli pruhy v správnom poradí (smerom od stožiara): biela, modrá, červená.

Štátna vlajka alebo zástava sa vešia vždy na čestné miesto.
Pri nepárnom počte (1, 3 alebo 5stožiarov) je to stožiar v strede.
Pokiaľ máte párny počet stožiarov(2 alebo 4), tak čestné miesto je vľavo v prostrednej dvojici.


Pokiaľ používate vlajkoslávu (6 a viac stožiarov), tak čestné miesto pre štátnu vlajku SR
je prvý stožiar z ľava z čelného pohľadu na budovu, ktorej vlajkosláva prináleží.