Štátna hymna SR

Štátnu hymnu tvoria prvé dve slohy piesne Janka Matúšku "Nad Tatrou sa blýska" z roku 1844.
Text napísal pri protestnom odchode štúrovcov z Bratislavy. Štátna hymna sa hrá alebo spieva najmä
pri príležitosti štátnych sviatkov, pamätných dní, výročí a pri iných významných príležitostiach.

Hymna SR

To Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo,
ale blesky hromu
vzbudzujú ho k tomu,
aby sa prebralo.

hymna SR.pdf - kompletná notácia pre dychovú hudbu

Hymna SR_dych.mp3 - inštrumentálna verzia s dychovým orchestrom

Hymna SR_orch.mp3 inštrumentálna verzia so sláčikovým orchestrom

Hymna SR_zbor.mp3 - spievaná bez hudobného podkladu

Hymna SR_spev.mp3 - spievaná s hudobným podkladom